Herwig Cornelis

Internationale omzwervingen en boeiende carrière

Herwig Cornelis werd geboren te Lier op 28/10/38 als jongste van 6. Op 9-jarige leeftijd verhuisde de familie naar Leuven bij het overlijden van vader. Herwig studeerde politieke wetenschappen aan de KUL, ging dan een jaar naar Bologna waar hij aan de Johns Hopkins University internationale betrekkingen studeerde. Het jaar nadien volgde hij het M.A. programma political science aan de university of North Carolina (USA). Bij zijn terugkeer in 1966 werkte hij een jaar aan de BRT studiedienst. Aanvankelijk woonde Herwig in Brussel, nadien in Wemmel en sedert 1973 in Meise. Eerder toevallig kwam hij in het onderwijs terecht aan de Handelsschool in Opwijk. In datzelfde jaar werd hij aangeworven in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de dienst beknopt verslag, wat toen nog een deeltijdse baan was. Tien jaar later nam hij ontslag uit het onderwijs en werkte een jaar op het kabinet van minister Van De Kerckhove. Hij zou in de jaren '90 nog werken in het kabinet van Vic Anciaux en in 2004 bij minister Bourgeois. Vanaf 1980 werkte hij nog enkel in de Kamer en werd er directeur in 1990 tot aan zijn pensionering in 2002.

40 jaar politiek engagement

Intussen was Herwig politiek actief in de Volksunie en stelde zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1976. In 1983 werd Herwig verkozen en werd voorzitter van de VZW Sport en recreatie. In 1986 werd hij voorzitter van het OCMW tot 1989. Dan werd hij schepen van onderwijs en cultuur tot 1994.

In 2012 werd Herwig opnieuw voorzitter van het OCMW en schepen. Zoals afgesproken nam Herwig na 40 jaar politiek engagement ontslag begin 2016 om plaats te maken voor jongere krachten.

Vaste waarde in ons bestuur

Toch blijft hij trouw aan het gedachtengoed van N-VA en pleit o.m. voor een efficënt bestuur, een eerlijk beleid een open sociale gemeenschap.