Bedankt Herwig! Welkom Ann!

Op 18 januari 2021

Net na zijn 82ste verjaardag nam ons gewaardeerd gemeenteraadslid en oud-Volksunie-icoon Herwig Cornelis afscheid van de politiek.  

Herwig werd als zesde en jongste telg van het gezin geboren te Lier in 1938. Op 10-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar Leuven, waar Herwig na zijn humaniora ook de universiteit opzocht. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen. Na deze studies ging Herwig zich nog verder bekwamen in Italië en in de Verenigde Staten.

Vele jaren is Herwig politiek verslaggever geweest en werd hij zelfs voorzitter van de verslaggevers in het federaal parlement. Herwig is tot op heden ere-directeur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar werkte hij ook samen met verschillende Volksunie-parlementairen en met Willy Kuijpers had hij een zeer speciale band.

Na een kort verblijf in Wemmel vestigde de familie Cornelis zich in Meise en was Herwig heel actief op lokaal vlak. Eerst als bezieler, later als afdelingsvoorzitter heeft hij menige avond ten huize Van den Brande boekjes (nu het HAH blaadje) gestencileerd, geplooid en overdag gebust. In een later stadium was Herwig de bezieler om het HAH-blaadjes samen te stellen, ermee naar de drukker te rijden in Opwijk en in Humbeek en dan een groot gedeelte van Meise-centrum te bussen.

Met de gemeenteraadsverkiezing van 1982 werd Herwig door iedereen voorgedragen als voorzitter van de toenmalig vzw Sport & Recreatie. Drie jaar later werd hij OCMW-voorzitter. Voor- en tegenstanders, coalitiepartners en opposanten waren het over één zaak eens: Herwig was één van de bekwaamste voorzitters die ze ooit hadden gekend, iemand met een dossierkennis, iemand met visie en bovenal iemand die rechtvaardig, eerlijk en menselijk was.

In de bestuursperiode 1989 – 1994 was Herwig o.a. schepen van Onderwijs.

De Volksunie hield op te bestaan en Herwig nam het voortouw om N-VA Meise-Wolvertem uit de grond te stampen samen met Jaak Wouters. Dank zij zijn onverdroten inzet is N-VA in deze gemeente wat het nu is, een bloeiende politieke afdeling die mee bestuurt en zo eigen Vlaamse accenten kan leggen in het gemeentelijk beleid. Herwig, hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet voor onze gemeente.

Onze afdelingsvoorzitter Ann Van den Broeck volgt Herwig op. Ann is reeds lang actief binnen de plaatselijke N-VA-afdeling. Begonnen als bestuurslid, mocht zij in de bestuursperiode 2012-2018 reeds kennis maken met het reilen en zeilen in de gemeenteraad. Met slechts een paar stemmen te kort, werd zij in 2018 de eerste opvolgster voor de N-VA. In 2019 werd Ann verkozen als afdelingsvoorzitter, een taak die zij tot bij de volgende interne verkiezingen zal waarnemen.

Van harte welkom Ann en veel succes gewenst! 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is