Nieuws uit de gemeenteraad - september 2020

Op 25 september 2020

Vergaderen in coronatijd

Op maandagavond kwam de gemeenteraad opnieuw samen, voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis gebeurde dat ook in levende lijve en niet langer digitaal! Sinds 1 september zijn immers nieuwe richtlijnen van kracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Fysiek vergaderen is opnieuw het uitgangspunt. Uiteraard worden alle regels in acht genomen om veilig te kunnen vergaderen: raadsleden droegen een mondmasker en zaten op voldoende afstand van elkaar. Om die afstand te garanderen, kon er niet worden vergaderd in het Administratief Centrum. De Raad kwam samen in de foyer van De Muze. We konden ook opnieuw publiek verwelkomen.

Veiligheid in onze gemeente

Veiligheid stond hoog op de agenda van de voorbije zitting. Zo gaf de raad onder meer goedkeuring voor het gebruik van mobiele camera’s met nummerplaatherkenning door de politie, met als doel criminaliteit en overlast te beperken. Verder zette de raad het licht op groen voor een samenwerking tussen de drie gemeenten van onze politiezone voor de uitbouw van publieke camerasystemen. Deze samenwerking moet de efficiëntie verhogen én het gebruik van groepsaankopen bevorderen. Als derde punt werd ook een nieuw brandpreventiereglement goedgekeurd om uniformiteit tussen de 33 gemeenten van de brandweerzone te garanderen.

Er was ook een gedachtewisseling naar aanleiding van de recente incidenten in Oppem. Burgemeester Gerda Van den Brande benadrukte dat deze problematiek hoog op de politieke agenda staat en dat ze in nauw contact staat met de politie. Niet alleen onze gemeente kampt met dit probleem, daarom wil de burgemeester dit binnen de KLM-zone samen aanpakken. Er vonden al gesprekken plaats met families en op 28 oktober zal er ook overleg plaatsvinden met het college, de politie, de sociale Huisvestingmaatschappij en inwoners van Oppem. Zij worden eerstdaags uitgenodigd.

Uw inbreng telt!

Transparantie, participatie en inspraak zijn essentieel voor het huidige bestuur. In aanloop naar de meerjarenplanning vonden al enkele succesvolle participatiemarkten plaats. Maandag keurde de raad ook een participatiereglement goed. Daarin wordt concreet vorm gegeven aan de organisatie van inspraak. In deze week volgden trouwens al onmiddellijk participatiemomenten over het circulatieplan in Meise-centrum en spoedig ook over parkeerbeleid. Dit reglement maakt nog eens duidelijk dat de inspraak van de burger telt!

Voorbereidende werken

Voor verschillende dossiers werd een bestek goedgekeurd voor de aanstelling van een ontwerper. Een eerste noodzakelijke stap om verdere acties mogelijk te maken inzake de herinrichting van de dorpspleinen in Meise en Wolvertem, de rioleringswerken samen met wegeniswerken in de schoolomgeving van de Nieuwelaan, de herinrichting van de bermen in de buurt van de L. Fischerlaan en renovaties in gemeentelijke gebouwen zoals scholen en zwembad De Wauwer.

RUP Molenkouter

De herziening van het grafisch plan van RUP Molenkouter werd definitief aanvaard door de raad. Deze herziening kwam er om materiële fouten in het vorige plan weg te werken. Er werden geen bezwaarschriften ontvangen en zowel de deputatie als de Gecoro gaven gunstig advies.

De Raad komt opnieuw samen op 19 oktober. Wees welkom.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is