Meise krijgt nieuw schepencollege: N-VA gaat in zee met LB+

Op 9 september 2021

Gerda Van den Brande blijft burgemeester. 

Meise krijgt een nieuw gemeentebestuur. Zowel N-VA, LB+ en de 2 onafhankelijken dienen samen een constructieve motie van wantrouwen in. Gerda Van den Brande zal in de toekomst worden bijgestaan door 2 schepenen van N-VA en drie schepenen van LB+. “Beide fracties partijen hebben mekaar gevonden op verschillende inhoudelijke dossiers” aldus de burgemeester. Hierdoor belanden Samen Anders & Pro  in de oppositie.

Spanningen

Hoewel er de afgelopen jaren hard gewerkt is, liet een vlotte samenwerking binnen de huidige coalitie te wensen over. Uiteenlopende visies in bepaalde dossiers, eigengereid handelen, het achterhouden van informatie en de omgang van bepaalde schepenen met het personeel zorgden voor spanningen binnen de meerderheid. Die wrevel en een onderling gebrek aan vertrouwen stonden een verdere vlotte samenwerking in de weg en dat vertrouwen is nu net de basis voor een goed bestuur.

Voor N-VA  was het dossier Tussenveld de druppel die de emmer deed overlopen.

“In een coalitie is vertrouwen in elkaar een essentieel gegeven. Dit vertrouwen smolt weg als sneeuw voor de zon. Verder doen was gewoon niet meer realistisch.” zegt burgemeester Van den Brande.

Nieuwe ploeg voor Meise

“Het onderlinge vertrouwen binnen het huidige schepencollege is reeds een hele tijd zoek. Een constructief gesprek op mijn aanvraag werd subtiel afgewezen en de gemeenteraadsleden binnen de meerderheid werden op een zijspoor gezet. Dit strookt helemaal niet met ons beeld van een goed werkend bestuur.” aldus Ann Van den Broeck, N-VA voorzitter.

Tom Heyvaert (LB+) kijkt met enthousiasme uit naar deze nieuwe coalitie en de samenwerking met N-VA onder leiding van burgemeester Gerda Van den Brande. “LB+ en N-VA hebben constructieve gesprekken gevoerd en al snel is gebleken dat we op dezelfde golflengte zitten. We zullen met nieuwe gezichten de komende drie jaar hard werken en de gemeente goed besturen zodat de inwoners fier kunnen zijn op hun gemeente.”

Voorzitters Tomas Van Beersel (LB+) en Jorn Lathouwers (Open Vld) zijn blij dat hun fractie kan meewerken aan het bestuur met een jonge ploeg. “Naar aanleiding van de verkiezingen beloofden we om te vernieuwen en we laten nu zien dat dit geen loze beloftes waren. De toekomst van onze gemeente primeert.” LB+ is de lijst waarmee Open Vld met onafhankelijke kandidaten naar de kiezer trok in 2018.

Gerda Van den Brande blijft burgemeester. Ook Schepen Jonathan De Valck blijft aan boord. Beiden behouden  dezelfde bevoegdheden. Ann Van den Broeck komt nieuw in het schepencollege voor  N-VA. Voor LB+ worden Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers (Open Vld) en Ruben Algaba schepen en begin 2022 neemt Virginie De Klippel (Open Vld) de taak van Gemeenteraadsvoorzitter op zich.

N-VA en LB+ zijn tevreden  dat ze samen tot een akkoord gekomen zijn om een nieuwe coalitie op de been te brengen. “We zijn ook verheugd dat de twee onafhankelijken zich aansluiten bij deze nieuwe meerderheid. Zo komt er een stabiele meerderheid met 16 van de 25 zetels.”, aldus Tom Heyvaert.  Een aantal inhoudelijke lijnen worden bijgestuurd, zoals onder meer het dossier Tussenveld.

“Er mag geen kostbare tijd verloren gaan.  Vanaf dag één zal er hard gewerkt worden om Meise op een goede, correcte manier verder te besturen en dit met een hecht team” zegt burgemeester Gerda Van den Brande.

Ziehier de samenstelling het nieuw Schepencollege dat op de gemeenteraad van 20 september de eed aflegt.

Gerda Van den Brande (N-VA): Politie en veiligheid, Bevolking, Vlaams karakter & integratie, Cultuur, Dierenwelzijn, Personeel (Burgemeester)
Jonathan De Valck (N-VA): Financiën, Leefmilieu, Sport, Begraafplaatsen, Landbouw (1ste schepen)
Tom Heyvaert (LB+): Openbare werken, Ruimtelijke Ordening, Feestelijkheden (2de schepen)
Jorn Lathouwers (LB+): Onderwijs, Middenstand, Communicatie & Informatie, ICT, Gezondheid, Ontwikkelingssamenwerking (3de schepen)
Ruben Algaba (LB+): Mobiliteit & Verkeersveiligheid, Woonbeleid, Toerisme, Patrimonium, Senioren (4de schepen)
Ann Van den Broeck (N-VA): Sociaal beleid, Gezin en Jeugd (5de schepen)

Voorzitterschap Gemeenteraad: Virginie De Klippel (01/01/2022)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is