Schepenen

Paul Van Doorslaer

Paul Van Doorslaer
Schepen van Openbare Werken, Leefmilieu, Duurzaamheid en Regie

Jonathan De Valck

Jonathan De Valck
Schepen van Financiën, Mobiliteit, Vlaams Karakter, Integratie en Ontwikkelingssamenwerking

Gerda Van den Brande

Gerda Van Den Brande
Voorzitter van het OCMW