Geen extra sociale woningen in overstromingsgevoelige wijk Tussenveld

Op 29 juli 2021

De recente stortbuien in Meise hebben alweer voor wateroverlast gezorgd in de wijk Tussenveld. Afgelopen zaterdag en zondag stonden bepaalde gebieden van de Tussenveldwijk volledig onder water. De brandweer heeft ettelijke uren nodig gehad om het water weg te pompen en de smurrie van de straten en opritten te verwijderen.

Volgens burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA), die afgelopen weekend zelf poolshoogte ging nemen en letterlijk tot aan de enkels in het water stond, moet het project om sociale woningen te bouwen in de Tussenveldwijk een halt toegeroepen worden: “De hevige onweders alsook de opwarming van de aarde zorgen er voor dat er meer wateroverlast is en zal zijn. Het getuigt van goed bestuur om mensen voor dergelijk onheil te behoeden. Het kan niet de bedoeling zijn om sociale woningen te bouwen in overstromingsgevoelige gebieden (zie link) in onze gemeente. De feiten van afgelopen week spreken voor zich.”

Het is niet de eerste keer dat de Tussenveldwijk te kampen krijgt met overstromingen. Het gebied staat bekend als “mogelijk overstromingsgevoelig gebied”. Laat dat nu net een terminologie zijn die voor verwarring zorgt op het terrein en waarvan de Vlaamse regering vlak voor de zomer besliste principieel komaf mee te maken. Vanaf dit najaar zal enkel nog gesproken worden over gebieden met overstromingsrisico dankzij wijziging in de waterwetgeving. Ook in die zin lijkt een aansnijding van het gebied niet opportuun.

Het Decreet Integraal Waterbeleid is heel duidelijk: elke vergunning moet een “watertoets” doorstaan. Een vergunning moet geweigerd worden bij een negatieve watertoets. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat in dit watergevoelig gebied een gunstige watertoets bereikt kan worden.

“Ik wil de inwoners van de wijk een hart onder de riem steken. Ook andere locaties in Meise waar er recent overstromingen waren, verdienen onze aandacht. We zullen bekijken waar we de nodige waterbuffers kunnen aanleggen in de gemeente. We moeten ons als bestuur voorbereiden op de toekomst en nu durven initiatieven nemen. Bepaalde beslissingen uit het verleden om te onderzoeken om sociale woningen te bouwen, moeten herbekeken worden."

“We moeten lessen trekken uit het verleden en tot nieuwe inzichten komen. Onze lijn is duidelijk: er komen geen extra (sociale) woningen in Tussenveld. Het tegengestelde doen, getuigt van slecht bestuur. Elk project voor sociale woningbouw is natuurlijk belangrijk. Maar sociale huurders hebben er ook niks aan als ze constant het water in hun woonkamer moeten leegscheppen met emmertjes. Dat is mensen willens nillens in miserie storten en dat is behoorlijk asociaal”, aldus Gerda Van den Brande.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is