Circulatieplan Meise-centrum: boodschap van uw burgemeester

Op 19 oktober 2020

Tijdens de gemeenteraad van 19 oktober bracht burgemeester Gerda Van den Brande onderstaande heldere boodschap over het circulatieplan van Meise-centrum. 

Het circulatieplan van Meise werd reeds uitvoerig besproken in vele kanalen.
Het uitgangspunt voor het circulatieplan is het dorpscentrum van deelgemeente Meise, levendiger, veiliger en aangenamer te maken. Dit behoort tot onze beleidskeuze in de Meerjarenplanning.
Er is een voorontwerp uitgewerkt door een studiebureau en ik benadruk EEN VOORONTWERP. Er werden verschillende participatiemomenten (5 in totaal, waaronder 1 afzonderlijk voor de scholen en de handelaars) georganiseerd. Tevens konden alle burgers, en dit zijn wij allemaal, tot en met vorige week vrijdag (16 oktober)... hun bedenkingen en suggesties insturen. Alle bemerkingen hiervan, zullen tevens ook (geanonimiseerd) openbaar worden gemaakt.
Er werd massaal gereageerd! Daaruit blijkt dat dit onderwerp leeft en er vraag is naar verandering. In welke zin? Dit zal verder worden uitgewerkt op basis van de vele inzendingen en deze zullen nadien door het studiebureau opnieuw worden bekeken en nadien voor advies worden voorgelegd.
Wij horen vele bezorgdheden en zien tegelijk veel betrokkenheid van de burgers om zelf creatieve suggesties te lanceren. We willen dan ook iedereen bedanken voor deze uitermate constructieve inbreng. Deze participatiemomenten kunnen als positiefs worden aanzien. Ik kan als burgemeester benadrukken dat WIJ dit allen ter harte nemen. Wij zullen verder blijven werken aan een plan dat een breed draagvlak heeft én wij zullen de dialoog met alle betrokken belanghebbenden verderzetten.
O.a. de scholen, de handelaars, de 
fietsersbond zullen hierbij nauw betrokken worden.
Uiteraard zal finaal de gemeenteraad beslissen hoe en wat, maar steeds met oog voor een levendiger, veiliger en aangenamer centrum.
Momenteel is dus niets definitief! Dus ook niet wat betreft: de eenrichtingsstraten, de 2 richtingsstraten, de knip, de fietsstraten enz.
Ik ben ervan overtuigd dat we samen tot evenwichtige en gedragen oplossingen kunnen komen, in het belang van alle burgers en van iedereen hier aanwezig.

Bekijk hier ook het interview van Gerda met RingTV.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is