Nieuws

Op 11 januari 2018

De gemeenten Meise en Londerzeel sloten samen een energieprestatiecontract af om 18 gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken. N-VA Schepen van Milieu Paul Van Doorslaer (N-VA) reageert enthousiast: “Voor Meise alleen al gaat het om 12 gemeentelijke gebouwen zoals GC De Muze, de bibliotheek, …

Op 3 januari 2018

De N-VA steunt de uitbreiding van basisschool De Leertuin, maar enkel op voorwaarde dat de vernieuwingsoperatie binnen het afgesproken budget van 2,9 miljoen euro blijft. De N-VA kant zich tegen een "extra large"-voorstel waarvan het kostenplaatje oploopt tot maar liefst 7 miljoen euro, waarvan 3,8 …

Op 18 december 2017

De gemeente Meise kreeg het verzoek om goedkeuring te verlenen voor de opvang van migranten die momenteel verblijven in het Maximiliaanpark in Brussel. De N-VA kant zich uitdrukkelijk tegen dit verzoek om volgende redenen: - Mensen die asiel aanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) krijgen …

Blikvangers